අලුත් ජම්බු

ලංකාවට ගෙනා කොළපාට ලැම්බෝගිනියේ සැබෑ හිමිකාරිය මෙන්න


පසුගිය දිනවල අන්තර්ජාලයේ කොළ පැහැති ලම්බෝගිනි මෝටර් රථයක චායාරුප කීපයක් හුවමාරු වුණා.එම මෝටර් රථය Lamborghini Huracán Coupé LP 610-4 යන මාදිලියට අයත් වුවක්.මෙහි සැබෑ හිමිකාරිය වන්නේ Bavarian Motors Pvt Ltd හි අධිපතිණි ජේ හමීඩ් මහත්මියයි.එම රථය වරායේ තිබියදී ගත් චායාරුප කීපයක් හා වීඩියෝවක් පතතින් No comments