අලුත් ජම්බු

නැති වූ මෝටර් රථය අවුරුදු 20කට පසු හමුවෙයි


විසි වසරකට පසු සිය නැති වු මෝටර් රථය සොයාගත් පුද්ගලයෙකු පිළිබද පුවතක් ජර්මනියෙන් වාර්තා වනවා.
1997 වසරේ දී ජර්මනියේ ෆ්රෑ්න්ක්ෆර්ට් ප්රරදේශයේ රථ ගාලක නවතා තිබු සිය මෝටර් රථය කිසියම් අයෙකු විසින් සොරාගත් බවට අදාළ පුද්ගලයා විසින් පොලීසියට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. කොහොමවුණත් මෝටර් රථය ඔහුට සොයාගන්නට හැකිවෙලා නැහැ. පසුව 2017 වසරේදී එම මෝටර් රථය ගරාජයක් තුළ තිබිලා සොයාගෙන තිබෙනවා කියලයි විදෙස් මාධ්යේ වාර්තා කළේ.

No comments