අලුත් ජම්බු

අහංගම බැංකු කොල්ලකරුට ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වෙඩි තබා වැටී සිටි අයුරු වීඩියෝවක් පිටවේ


පසුගියදා අහංගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික බැංකුවක් මංකොල්ල කෑමට පැමිණි කොල්ල කරුවෙකුට එම බැංකුවේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වෙඩි තබා තිබෙනවා.එම අවස්ථාවේ අසල සිටි පුද්ගලයෙකු එම සැකකරු බිම වැටී සිටින ආකාරය ජංගම දුරකථනයකින් පටිගත කර තිබෙනවා.
එම වීඩියෝව පහතින් 


No comments