අලුත් ජම්බු

පස්ස ලොකු කාන්තාවන්ගේ මොලේ වැඩියිලු


විශාල තට්ටම් යුගලක් සහිත කාන්තාවන් අනෙක් කාන්තාවන්ට වඩා ඉතා බුද්ධිමත් හා නිරෝගී කාන්තාවන් බව ඔක්ස්වර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය මගින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ පසුපස පෙදෙස විශාල කාන්තාවන් නිධන් ගත රෝග වලට ගොදුරු වන අවධානම අඩු බවත් ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම හා සීනි ප්‍රතිශතය පාලනය කල හැකි හිතකර හෝමෝනද වැඩි බවයි.මෙම කාන්තාවන්ට හදවත් රෝග හා දියවැඩියාව  වැනි රෝග ඇති වීමට ඇති අවධානමද ඉතා අඩු බවත් පැවසෙනවා.

මෙවැනි කාන්තාවන්ට උපදින දරුවන් ඉහල බුද්ධියකින් යුත් නැණවත් දරුවන් වීමේ හැකියාවද වැඩි වන අතර විශාල තට්ටම්  තුල ඇති ඔමේගා ත්‍රි නිසා මෙම දරුවන් බුද්ධිමත් දරුවන් වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි බවත් පැවසෙනවා.

No comments