අලුත් ජම්බු

බිපාෂා ලංකාවට හොරෙන්ම ඇවිල්ලා ගිය හේතුව මෙන්න
සරාගී බොලිවුඩ් නිළි බිපාෂා බාසු ඊයේ ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණියා.


ඒ රාත්‍රි කැසිනෝ ශාලාවක පැවති පෞද්ගලික ප්‍රසංගයක් සඳහා සහභාගී වීමට.


ඒ අවස්ථාවේදී ලබාගත් දර්ශන හා ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..

No comments