අලුත් ජම්බු

YFM මුල් පුටුව චතුරිට


කවුරුත් නොසිතු ආකාරයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ලෙස තනුජා ජයවර්ධන සිරස ටීවී ආයතනයෙන් පසුගිය දා ඉවත් වුණා.ඇයගේ ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව හිස් වූ Y FM නාලිකාවේ ප්‍රධාන පුටුවට චතුරි උදේශිකා පෙරේරා පත් කර තිබෙනවා.2009 වසරේ සිරස ටීවී ප්‍රවෘත්ති අංශයට සම්බන්ධ වන චතුරි ප්‍රවෘත්ති  නිවේදිකාවක් ලෙසත් කටයුතු කර තිබෙනවා. 

චතුරිගේ නැගණිය විසින් FaceBook ඔස්සේ  ඇයට සුභ පතා තිබුනේ පහත ආකාරයෙන් 
No comments