අලුත් ජම්බු

ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවේ නත්තල් සාදයේ යට ඇඳුම පෙන්නු රංගන ශිල්පිනියට වැඩ වරදී


රූපවාහිනී නාලිකාවක නත්තල වෙනුවෙන් පැවති වැඩසටහනක් රූගත කිරීමේ අවස්ථාවකට සහභාගී වූ ජනප‍්‍රිය රංගන ශිල්පිනියකගේ යට ඇදුමක් පෙනීම හේතුවෙන් වැඩසටහනේ අධ්‍යක්‍ෂකවරුන් බලවත් අපහසුතාවට පත්ව ඇත.

ඇය ඇද සිටි දිලිසෙන ඇදුම අතරින් යට ඇදුම පෙනෙන බව කැමරා ශිල්පින් දැන්වීම නිසා අධ්‍යක්‍ෂකවරයා විසින් ඇයට මේ බව දන්වා තිබේ.

පසුව ඇය වෙනත් ඇඳුමක් මාරු කරගෙන වැඩසටහන පටිගත  කිරීමට සහභාගී වී ඇත.

පටිගත වූ වීඩියෝපට අන්තර්ජාලයට මුදා නොහරින්නැයි රංගන ශිල්පිනිය විසින් එහි සිටි නාලිකාවේ සියලු  කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.No comments