අලුත් ජම්බු

සතර අභිනය කියන්නේ මොකද්ද? ගෑණු ළමයෙක් ඉසුරුට දුන්න අපූරු උත්තරේ


පසුගියදා පැවතී රූපවාහිනී වැඩසටහනක දී  ඉසුරු ලොකුහෙට්ටිගේ නවක රංගන ශිල්පිණියක් නිසා තමන් හට  මුහුණ දෙන්න වුනු රසවත් සිදුවීමක් ගැන කියා සිටියේ වැඩසටහනට පැමිණි සියලු දෙනා සිනහවට පත් කරමින්.එම වීඩියෝව පහතින් 


No comments