අලුත් ජම්බු

යටට අඳින්නේ නැති ලොව ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන් මෙන්න


යට ඇඳුම් අඳින්නේ නැති එකත් දැන් විලාසිතාවක් වෙලා.ඉතින් ඒ වගේ යටට අඳින්නේ නැති ලෝකයේ ජනප්‍රිය කාන්තාවන් කීපදෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ.

රිහානා.

ජෙනිෆර් ලූප්ස්.

ඇමරිකානු රූපවාහිනී තරුවක්.

කිම් කා ඩෑශියන්.

කේට් මිඩිල්ටන්.

සෙරීනා විලියම්ස්.

කෝ කො.
Erica Mena

Amber Rose

Heidi Klum

Sharon Stone
Heather Graham

Eva Mendes

Adrienne Bailon

Uma Thurman
Anne Hathaway

Brooke Shields

Fergie


No comments