අලුත් ජම්බු

ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු අයගේ නම් මධූෂා හෙළි කරයි ?


මධූෂා රාමසිංහ දේශපාලන ලෝකයේ කලින් කලට ඉස්මතු වන චරිතයක්.කලකට පෙර දුමින්ද සිල්වා සමඟ සමීප ඇසුරක් තිබු මධූෂා ඔහුගේ වේදිකා වලට ද නැග සහය දැක්වුහ. දුමින්ද සිල්වා අත්අඩංගුවට පත්වීමත් සමඟ ටික කලක් නිහඬව සිටි ඇය  නැවත දේශපාලන කරලියට පැමිණ ඇත.

ඇය පිළිබඳව අලුත්ම පුවත නම් ඇයගෙන් දේශපාලයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලු බවට ඇය තම Face Book පිටුවට පෝස්ටුවක් දමමින් පවසා සිටීමයි.එහෙන්ම ඔවුන්ගේ නම් ගම් පවා ඉදිරියේදී හෙළි කරන බවත් ඇය පවසනවා. 

රංගන ශිල්පිණියක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පිණියක් වූ මධූෂා මෙවර පොහොට්ටුව ලකුණින් තරඟ වැදීමට සුදානම්ව සිටිනවා.උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි,අනර්කලී ආකර්ෂා.ගයේෂා පෙරේරා වැනි පියරු බබාලා ගෙදර යැවූ ජනතාව මධූෂා රාමසිංහ වැනි බබීලා ද ගෙදර යැවීමට බුධිමත් විය යුතුය.මෙවර මැතිවරණයේදී ඔබගේ වටිනා ඡන්දය බුධිමත්ව හා නිවැරදිව භාවිතා කරන ලෙස අප ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.











No comments