අලුත් ජම්බු

අක්මා සොරකම ගැන නාමල් පිළිතුරු දෙයි (සාවධානව අසා සත්‍ය අසත්‍ය තේරුම් ගන්න)


ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී නාමල් උඩුගම විසින්  පුද්ගලයෙක් රවටා අක්මාවෙන් විශාල කොටසක් ලබාගෙන පසුව ඔහුව මග හරින බව පවසමින් එම පුද්ගලයා පුවත්පතකට ප්‍රකාශ කර තිබුණා එම ලිපිය මෙතැනින් .එම ප්‍රකාශයට නාමල් උඩුගමද වීඩියෝවක් මගින් පිළිතුරු ලබා දී තිබුනා.එම වීඩියෝව පහලින් බලන්න...


නාමල් විසින් ක්‍රිෂාන්තට  මුදල් ලබා දුන් බව සහතික කරන පොරොන්දු පත්‍රය යැයි කියන ලියවිල්ල No comments