අලුත් ජම්බු

නත්තල වෙනුවෙන් කරපු නිරුවත් PhotoShoot එක


රුසියාවේ 21 හැවිරිදි යුවතියක් සයිබීරියාවේ ඍන උෂ්ණත්වයක් ඇති අධික සීතල සහිත ප්‍රදේශයක නිරුවතින් Photo Shoot එකක් කරලා තියෙනවා. එයා මේ shoot එක කරලා තියෙන්නේ නත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් ගස් කපන එකට විරෝධය දක්වන්න.එයට අදාල වීඩියෝව සහ ජායාරූප පහතින් 

No comments