අලුත් ජම්බු

රහසින් රහස් පෙදෙසට සුවඳ විලවුන් ගාපු තරුණිය මාට්ටු ඔන්න ඉතින් අපි කැමතිම සුවද විලවුන් වර්ගය මිලදී ගැනීමට ගිය අවස්තාවලදී එය ගැනීමට පෙර එහි සුවද පරික්ෂා කරන්නේ අතේ පොඩ්ඩක් තවරා හෝ ඇදුමට පොඩ්ඩක් ගාගෙන එත් මේ දවස් වල තරුණියක් සුවදවිලවුන් පරික්ෂා කරපු අමුතුම විදියක් ගැන ෆේස්බුක් සහා විදෙස් මාධ්‍ය වල වීඩියෝවක් පල කර තිබුනා පහතින් ඔබත් එම වීඩියෝව නරබන්න

No comments