අලුත් ජම්බු

ළිං කට අග පොඩියට තිබුනට අලි ඇත්තුත් එහි පීනලා ඇත්තේ (ඉරාජ්ගේ "රාගිනී" වීඩියෝව පිටවේ )


ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම මියුසික් වීඩියෝව වන "රාගිනී" මේ වන විට අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇත.හෙට (20) දිනයේදී මුදා හැරීමට නියමිතව තිබු මෙම වීඩියෝව සුපුරුදු පරිදි ඉරාජ් විසින් කලින්ම අන්තර්ජාලට එක් කොට තිබෙනවා. එය පහතින් නරඹන්න 


No comments