අලුත් ජම්බු

රනිල් මල්ලවආරච්චිගේ සුරූපී බිරිඳගේ සුපිරි ඡායාරූප කීපයක් අන්තර්ජාලයට


අප කවුරුත් ආදරය කරන සොඳුරු ගායන ශිල්පී රනිල් මල්ලවආරච්ච් ඔහුගේ පියාගේ ගීත එ අයුරින්ම ගායනා කරන නිසා හැම දෙනාගෙම හදවත් දිනාගත්තේ ඉතා ටික කලකිනි. ඒ වගේම රනිල් මල්ලවආරච්චිගේ පුතාත් එ අයුරින්ම ගී ගායනා කරන නිසා ඔහුද දැන් ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත්ව ඇත.


ඒ වගේම තමයි රනිල්ගේ සොඳුරු කැදැල්ල ලස්සන කරන බිරිඳ නිරාශා. ඇයත් එන්න එන්නම ලස්සන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප කිහිපයක්.


   u        

No comments