අලුත් ජම්බු

රොෂාන්ගේ අලුත් බිරිඳගේ ලීක් වුණු Photos


මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුල වැඩියෙන් කතාබහට ලක්වෙන මාතෘකාවක් තමයි රොෂාන් පිලපිටිගේ විවාහය පිලිබඳව.මේ ගැන කතා වෙන බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණාවක් තමයි රොෂාන්ගේ බිරිඳ කලින් විවාහ වුනු කෙනෙක් කියන එක.

ඉතින් රිද්මිගේ සහ ඇයගේ කලින් සැමියාගේ ඡායාරූප කීපයක් මේ දවස් වල අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙනවා.එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න.No comments