අලුත් ජම්බු

රොෂාන් සහ රිද්මා යුග දිවියට


රංගන ශිල්පී රොෂාන් පිලපිටිය පසුගිය දා විවාහ දිවියට පිවිස තිබුනා. ඒ ජනප්‍රිය නිරූපන ශිල්පිනියක් හා රංගන ශිල්පිනියක් වන රිද්මා දිසානායක සමගින්.

22 වියේ පසුවන රිද්මා සමඟ රොෂාන් පිලපිටය මාස කිහිපයක ආදර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ඇති බවද සමාජ ජාලාවල වාර්තා කර තිබුනා. එසේම ජනප්‍රිය නිලි චතුරිකා පීරිස් සමගින්ද මීට රොෂාන් පිලපිටිය මීට පෙර පෙමින් බැඳී සිටියා.

No comments