අලුත් ජම්බු

සඳ දෙවිදු පියුමි හංසමාලිගේ සඳ මඩලට ආශිර්වාද කරයි


සඳ දෙවිදු නමින් සමාජ ජාල වල පසුගිය දින වල කතා බහට ලක් වූ  පුද්ගලයා විසින් පියුමි හංසමාලි හා Face Book සමාගමේ හිමිකරු වන මාර්ක්  සකර්බර්ග් පිළිබඳව අපුරු සටහනක් යොදා තිබෙනවා.එම සටහන් පහතින් බලන්න 
සද දෙවිදු පිහිටයි !!!
සියත් දහසක් අපවාද මැද ඇය නැගී සිටියාය….ඇගේ අග පසග පෙර පිනකට සුන්දර …… ලොවේ කලා කෙත උවද අස්වැද්දිය හැකි දක්ෂතාවයක් ඇය සතුය …..ඇගේ දිවි ගමන සාර්‍ථක කරගනු වස් සද දෙවි ආශිර්වාදය හිමිය …ඕම් නමෝ සිද්දි වර වර වර සිද්දි සා නිස සිද්දී ජය සිද්දි නමෝ නමහ
මෙම සඳ දෙවිදු නමැති පුද්ගලයා ඔහුගේ Suspend කරපු Page එක මාර්ක් (Mark Zuckerberg) එක්ක කරන ලද පුද්ගලික සාකච්ඡාවකට පසුව මාර්ක් සකබර්ග් ඔහු ගැන පැහැදී නැවත ලබාදී ඇති බවටද සටහන් කර තිබේ,
සද දෙවියන් පිහිටයි……
සකර්බර්ග් සමග කල පුද්ගලික කතා බහකින් පසුව නැවත මට මාගේ සමාජජාල පිටුව ලැබුනා…නමුත් ඔහු මට පුද්ගලිකව පවසා සිටියා තවත් පිටු කිහිපයක් අරඹන ලෙසට ඔහු සද දෙවියන් කෙරෙහි පැහැදී ඇති බවත් පවසා සිටියා.බැතිමතුනි සද දෙවි බැතිමතුන් Sada devidu – සද දෙවිදු නැවත ආවා
මේ පිටු සමග එකතු වෙන්න….
මාගේ බැතුමතුන් රිවීව් කිරීමේදී මට තරු පහම ලබා දෙන ලෙසට මා පවසනවා

No comments