අලුත් ජම්බු

කටහඬ පමණක් යොදා පුවත් පල කරන Youtube චැනල් වාරණය කිරීමට Google සැරසෙයිකලක පටන් youtube හි කටහඩ පමණක් පටිගත කරමින් පුවත් පලකරන වීඩියෝ සදහා යම් වාරණයක් කිරීමට 2018 නව වසරේදී බලාපොරොත්තු වන බව සදහන්.
මේ ක්‍රමය මගින් කිසිම නිර්මාණාත්මක  වීඩියෝ නොමැතිව කරන මුදල් වංචාවක් බවයි ගූගල් සමාගමේ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජිතයෙක් පැවසුවේ.
ඉදිරියේදී භාෂා පරිවර්තකයින්ගේ සහය ලබා ගෙන මේ වීඩියෝ අඩංගු සියළුම youtube චැනල ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි සදහන් වන්නේ.
තවද දැනට ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතන මෙන්ම නිර්මාණ කරුවන් මේ පිලිබදව පැමිණිලි රාශියක් කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

No comments