අලුත් ජම්බු

අරවින්දගේ අලුත් වන්ඩිය මෙන්න


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු සුපරි ක්‍රීඩක අරවින්ද ද සිල්වා විසින් mazda bentley වර්ගයේ නවතම මෝටර් රථයක් මිලදී ගෙන තිබෙනවා.එහි  ඡායාරූප කීපයක් පහතින්  

No comments