අලුත් ජම්බු

ලේ පෙරාගෙන සරොම් කඩාගෙන ගහගත්ත පාර්ලිමේන්තු වලියේ හොඳම ටික මෙන්න


ඊයේ  (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බැඳුම්කර කොමිසම පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් කරමින් සිටිය දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධතා පුවරු රැගෙන සභාගර්භය මැදට පැමිණීමත් සමඟ උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගැනිණ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එස්.එම් මරික්කාර් සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ගාමිණී ලොකුගේ යන මහත්වරුන් අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත් අතර ආණ්ඩු පක්ෂ සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ඊට එක්වීමෙන් දැඩි කලබගෑනියක් ඇති විය.
මෙම ගැටුම යන අතරතුර හරි අපුරු සිදුවීමක් සිදුවුනා එනම් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු වන උදය ගම්මපිල සහ ප්‍රසන්න රණවීර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සරම් කැඩීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කටයුතු කිරීමයි.
මෙහිදී මුලින්ම තුෂාර ඉදුනිල් මන්ත්‍රීවරයා විසින් ප්‍රසන්න රණවීර මන්ත්‍රීතුමාගේ සරමෙන් අදින ලදී.මෙහිදී මුලින්ම තුෂාර මන්ත්‍රී වරයාට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා යම් ඉගියක් කරන අතර ඉන් පසු ක්‍රියාත්මක වූ තුෂාර මන්ත්‍රීතුමා සරමෙන් අදින ලදී.
මේ අතර උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු විපක්ෂයේ පිරිස පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගැබ මැදට විත් සටන් පුවරු රැගෙන විරෝධතාවය දක් වන අතරතුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිඩ්නි ජයරත්න මන්ත්‍රීතුමා උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමාගේ සරමෙන් ඇදීමට සැරසුනත් එය ව්‍යර්ථ වී ගියේ අසල සිටි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැලැක්වීම නිසයි.
මෙම සිදුවීම් වල වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

No comments