අලුත් ජම්බු

චන්ද්‍රිකා නෝනගේ ලීක් වුනු වීඩියෝවපසුගිය කාලයේ ජනප්‍රිය උණු අපේ අගමැති තුමාගේ නැටුමෙන්  පස්සේ ඔන්න අපේ හිටපු ජනපතිනිය වන චන්ද්‍රිකා නෝනත් අගමැතිතුමාට දෙවැනි වෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සන නැටුමක් නටලා තියෙනවා පහල තියෙන වීඩියෝව බලලා ඔයාලම තීරණය කරන්නකෝ කවුද ලස්සනටම නටන්නේ කියලා


No comments