අලුත් ජම්බු

නිපුණිකා පෙම්වතාට යවපු වීඩියෝවක් ලීක් වෙයිතමන්ගේ පෙම්වතාට යැවීමට සූදානම් කර තිබූ වීඩියෝවක් වැරදීමකින් තම මවට යැවීම නිසා සුරූපී නිළි නිපුනිකා හේවාගමගේට සිදුවූ දෙයක් පසුගියදා හෙලිවූවා.

ඒ හිරු TV කොපි චැට් වැඩසටහනේදීයි.

එම අවස්ථාව පහතින්.


No comments