අලුත් ජම්බු

උසාවිය දම් රැජිණගේ සළු ගලවයි


මෑත කාලයේ මුහුණු පොතේ බොහෝ සේ ජනප්‍රිය වූ බස් රථයක් තමයි "දම් රැජිණ " කියන්නේ.සාමාන්‍ය බස් රථයකට වඩා අලංකාර හා පහසුකම් වලින් යුක්ත වූ නිසා ගොඩක් දෙනෙක් මේ බස් රථයකට ආකර්ෂණය වුනා.

කොහොම වුනත් මේ බස් රථයට පහුගිය දවසක අලුත් කඩේ උසාවියෙන් නියෝගයක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ තමයි මාස 2ක් ඇතුලත
ඉදිරිපස පිටුපස ස්ටිකර් , ටින්ටඩ්,කන්නාඩ් ආම්,ඇතුලත පිටත ලයිට්,ප්ලග් පොයිට්,ටිව්,කුල් බොක්ස්,වොටර් ඩිස්පෙන්සර් ඇතුලු තවත් බොහෝ දෑ ගලවා ඉදිරිපස පිටුපස තින්ත ආලේප කර යලිත් උසාවිය ඉදිරියේ පෙනි සිටිමට නියෝග කරලා තියෙනවා.


No comments