අලුත් ජම්බු

ගැබිණි මවකට තිරිසන් විදිහහට කථාකල කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසැලේ විදුහල්පති


කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක  මෙවර පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේදී , සිදු වූ අක්‍රමිකතාවක් ගැන ගැබිණි මවක් විදුහල්පති වරයා සමග කිහිප වරක්ම පැමිණ සාකච්චා කලද, ඔහු ඒ පිළිබඳව විසඳුමක් ලබා නොදීම නිසා, එම මව නැවත පැමිණ ඒ ගැන විමසීමේදී ඉතා පහත ලෙස එම මවට බැන වදින අයුරු, ඇය විසින් වීඩියෝ ගත කර අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබුනා.


No comments