අලුත් ජම්බු

දෙවනි ඉනිමයි කුඹියෝයි එකතු කරලා හදපු සුන්දර නිර්මාණයක් අන්තර්ජාලයටසන්ලයිට් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් ලංකාවේ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය දෙකක් වන දෙවැනි ඉනිම ටෙලි නාට්‍ය සහ කුඹියෝ ටෙලි නාට්‍ය එකතු කර අපුරු කෙටි නාට්‍යක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.එය පහතින් නරඹන්න 

No comments