අලුත් ජම්බු

එළුවා එල්ලා හම ගසා සෙල්ෆි ගහලා


විවිධ සතුන් මරා හමගසමින් සෙල්ෆි ඡායාරූප ගෙන ඒවා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කෙරුණු සිද්දීන් කීපයක් පසුගිය කාලයේදී අපට අසන්නට දකින්නට ලැබුණා.ඒ ආකාරයේ තවත් සිදුවීමක් සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරන අතර එම  ඡායාරූප පෙළෙහි දක්නට ලැබෙන්නේ එළුවෙකු එල්ලා හම ගසන ආකාරයයි.මෙම පුද්ගලයන් කවුරුන්ද යන්න තවම අනාවරණය වී නෑ.


No comments