අලුත් ජම්බු

ලොට් ඔෆ් ජූස් කමින් බේබි


දේශපාලන හා කාලීන සිදුවීම් කීපයක් එක්  කර ගනිමින් ඉරාජ් වීරරත්න ඔහුගේ නවතම මියුසික් වීඩියෝව "විසේ කුරුට්ටා" නමින් අන්තර්ජාලයට එක්  කර තිබෙනවා.එම වීඩියෝව පහලින් නරඹන්න 


No comments