අලුත් ජම්බු

ළහිරු පෙරේරාගේ කැස්සට කොස් ඇට සිංදුව සිඟිති පාතාලයේ හඬින්


ළහිරු පෙරේරා ගායනා  කැස්සට කොස් ඇට ගීතය ළමුන් පිරිසක් සරල සංගීත භාණ්ඩ යොදා ගනිමින් ඉතාමත් මිහිරි ආකාරයට ගායනා කරන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා..එම වීඩියෝව පහළින්

( අවවාදයයි මෙම වීඩියෝවේ ඇතුලත් ගීතයේ මිහිරි බව ඉතා ඉහල අගයක පවතින බැවින් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී භාවිතා කර ශබ්දය ද අඩුකර රසවිඳින ලෙස අප ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමු )


No comments