අලුත් ජම්බු

උඹේ පිරිමිකම වැඩක් නෑ... හුස්ම නොවටුනත් කමක් නෑ..


අන්තර්ජාලයේ හාස්‍යජනක වීඩියෝ නිර්මාණය කරන ලකා සහ සිකා ඔවුන්ගේ අලුත්ම වීඩියෝව අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.පරාදවුනු පෙම්වතෙක් නමින් නම් කර ඇති  මෙම වීඩියෝව විනාඩි 4ක හාස්‍යජනක ගීතයක් ලෙසටයි නිර්මාණය කර ඇත්තේ.එම වීඩියෝව පහලින් නරඹන්න 


No comments