අලුත් ජම්බු

සරාගී වූ මඩ සැණකෙළිය
මෙය මුලින්ම උතුරු කොරියාවේ 1998 වසරේ පැවැත් වූ අතර මෙය මඩ වලින් සාදන ආලේපන ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වා ඇත.
මෙය වාර්ශිකව පැවැතෙන උත්සවයක් වන අතර මේවර 20වන වරටත් පවත්වා ඇත.

මෙම සැණකෙලියේදී මඩේ පොර බැදීම, මඩේ ලිස්සීම, වැනි ඉසව්වලින් සමන්විත වූ බව විදෙස්මාධ්‍ය වාර්ථා කර තිබෙනවා.

උත්සවය අතරතුර ගත් විශේෂ ඡායාරූප පෙලක් පහතින්...

No comments