අලුත් ජම්බු

2017 වසරේ සරාගී නිළියනිමාව දකින 2017 වසරේ බොලිවුඩයේ සරාගී නිළි ලෙස නම් කිහිපයක්ම යෝජනා වී තිබේ. ඒ අතරින් ‘ෂාදි මේන් සරූර් ආනා’ චිත්‍රපටයේ රඟපෑ ක්‍රිති කාබන්ඩා, ‘මුන්නා මයිකල්’ චිත්‍රපටයේ රඟපෑ නිධි අග්‍රාවල්, ‘ද ගාසී ඇටෑක්’, ‘නාම් සබානා’, ‘ජූඩ්වා’ දෙවැනි චිත්‍රපටයේ රගපෑ ටප්සි පන්නු, ‘කුංග්ෆු යෝග’ චිත්‍රපටයේ රඟපෑ ඩීෂා පටානි, ‘මුබාරකන්’ හා ‘බද්ෂාඕ’ චිත්‍රපටයේ රඟපෑ ඉලේනා ඩී කෲස් මෙම නිළියන් අතර සිටිති.

ඔවුන්ට අමතරව සුපිරි ජනප්‍රිය නිළියන් වූ ජැක්ලින් ෆර්නැන්ඩෙස්, ප්‍රියංකා චොප්රා, ආලියා භාට්, සෝනම් කපූර් මෙම ලැයිස්තුවට එක්ව ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ලැයිස්තුවේ මුල්ම ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ වසර කිහිපයක් තිස්සේ බොලිවුඩයේ අංක එකේ සරාගි නිළි සනී ලියොන්ටය.

No comments