අලුත් ජම්බු

ශ්‍රී පාද රක්ෂිතයෙන් හමු වූ පා සටහන කාගේද ?


ශ්‍රී පාද අඩවිය පැත්තේ පොඩි කලබලයක් තිබුනා. ශ්‍රී පාදය අසල රක්ෂිතය පැත්තට මහා සෙනගක් ඇදෙනවා. ගම්මු වගේම ශ්‍රීපාදස්ථානය කරුණා කරන්න පැමිණි බැතිමතුන් අසල රක්ෂිතය දෙසට ඇදෙන ආකාරයි අපගේ වාර්තාකරුට දැක ගැනීමට 
හැකිවී තිබෙන්නේ. 

මෙම සෙනග නිසාම පොලිසියත් මේ ගැන විපරම් කරන්න අසල රක්ෂිතයට ගියා. පොලිසියට දැක ගැනීමට හැකිවුණේ ගම්මු එක් රැස් වී ගලක් මත කහ උරච්චි කරමින් හඳුන්කුරු පත්තු කරමින් පුජා පවත්වන ආකාරයයි.ළඟ සිටි කිහිප දෙනෙකුගෙන් විස්තර අහපු පොලිසිය විස්තරේ ඇත්ත නැත්ත විමසා බලන්න පිරිස අතරින් මෙම ගල දෙසට ගමන් කරා. 

කතාව ඇත්ත. කළු ගලක් මත අඩි එකහමාරක් විතර විශාල පා සටහනක්. පොලිසිය වහාම ක්‍රියාත්මකවී පළාත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තු නිලධාරීන් ඇමතුවා.මෙම දකුණු පා සටහන අසලම මැකී ගිය වම් පා සල්කුනක්ද දැකිය හැක. නමුත් දකුණු පා සටහන ඉතාමත් හොඳින් මෙම ගල මත පිහිටා තිබේ. ගම්මු නම් කියන්නේ මෙම පා සටහනත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා සටහන් විය හැකි බවයි. නමුත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ පරීක්ෂණ අවසන් වෙනතුරු අපිට නොවිසිල්ලෙන් බලා සිටීමට වෙනවා.



No comments