අලුත් ජම්බු

උපේඛා නිර්මානී විවාහය දවසේ සැමියගේ ඇඟ උඩ නැගලා දීපු fun එක මෙන්නඋපේඛා නිර්මාණි පසුගය දිනක සිය යුග දිවියට එළඹුණා. ඒ වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරයෙකු සමගින්.
උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් පැවති මොවුන්ගේ විවාහ උත්සවයේ විෂේශත්වය වන්නේ උපේකාගේ වැඩිමලහල් සහොදරියද එදිනම යුග දිවියට එළඹීමයි.
කෙසේ නමුත් මෙම විවාහ උත්සවය අතරතුරදී සිදුවූ අපූරු සිදුවීමක් තමයි මේ.
එම වීඩියෝව පහතින්….

No comments