අලුත් ජම්බු

උපේඛාගේ මධුසමයේ ඡායාරූප
පසුගිය දිනක යුග දිවියට එළඹි ජනප්‍රිය ගායිකා උපේඛා නර්මාණිගේ විවාහය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.
අක්කා නගෝ එකම දිනයක විවාහ වූ මේ විවාහ උත්සවයෙන් අනතුරුව උපේඛා සිය සැමියා සමග මධුසමය ගත කරන්න ගිහින් තිබුණේ මෙන්න මේ විදිහට…

No comments