අලුත් ජම්බු

ප්‍රථම වතාවතව යුවලක් වැසිකිලියක් තුල විවහා වෙයි
Brian හා Maria Schulz නම් යුවලගේ විවාහ උත්සවය ගැනීමට සියලු කටයුතු සුදානම්ව තිබියදී මනාලයාගේ මවට හදිසියේ ඇතිවු ශ්වසන අපහසුතාවයක් හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ විවාහය සිදුවු අමුතුම ආකාරයක් පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.


මවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයෙකු එනතුරු ඇයව එම ස්ථානයේ වැසිකිළියක් තුලට ගෙන ගොස් ඔක්සිජින් ලබාදීමට පටන් ගෙන ඇත. නමුත් යුවලගේ විවාහ ගිවිස ගැනීමට අත්සන් කිරිමේ වේලාව පසුවීමට ළඟා වීම නිසා ඔවුන් දෙදෙනාද මව සිටින වැසිකිළිය තුලට ගෙන ගොස් විවාහ කල බවයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඔවුන් විවාහ වීමට බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතු අතර එදින විවාහ වීමට නොහැකි වුවහොත් නැවත දින 45ක් ගතවෙනතුරු ඔවුන්ට බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමට නොහැකි අතර විවාහ ගිවිස ගැනීම සිදුකල යුත්තේද මනමාලයගේ මව ඉදිරියේ වීම නිසා මෙසේ ඔවුන්ට විවාහ වීමට සිදුවු බවයි සඳහන් වන්නේ.

                                                                   වීඩියෝව පහතින්.No comments