අලුත් ජම්බු

70 ව 30 වෙලා බුකිය කැළඹෙයි


ඊයේ (4) පැවති නිදහස් දින සැමරුම් උළලේදී ජනාධිපතිතුමන් විසින් කල කතාවේ දී නිදහස ලැබී වසර 30 ක් යනුවෙන් සඳහන් කල අතර ඒ සමඟම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල මේ පිළිබඳව කතාවක් ඇති වුණා.මේ ඒ හා නිර්මාණය වූ පොස්ට් කීපයක්.


No comments