අලුත් ජම්බු

ලොව ප්‍රථම නිල් චිත්‍රපටය මෙන්න


මිනිසාගේ රසවින්දනය සදහා විවිධ චිත්‍රපටි ලෝකයේ නිපදවෙනවා.  මිනිසාගෙන් මිනිසාට ඔවුන්ගේ රසවින්දනය අනුව විවිධ චිත්‍රපට වර්ග නිපදවිය යුතුයි.

 මිනිසාගේ කාම රසවින්දනයට නිපදවුනු චිත්‍රපටි තමයි නිල් චිත්‍රපටි කියලා කියන්නේ. වර්තමානය වන විට මේ නිල් චිත්‍රපටි සාමාන්‍ය චිත්‍රපටි වගේම ජනප්‍රිය කළාවක් වෙලා ඉවරයි.

 කොටින්ම කීවොත් එය තම වෘතීය කරගෙන ජීවත් වන පිරිසක් අද ලෝකයේ බිහිවෙලා ඉවරයි. නමුත් එසේ දියුණු වීමට ඕනෑම දෙයකට ඉතිහාසයක් තිබිය යුතුය. 

අද අපි කතා කරන්නේ නිල් චිත්‍රපටියේ ඉතිහාසය හා මුල්ම නිල් චිත්‍රපටය ගැනයි.ලොව ප්‍රථම නිල් චිත්‍රපටය වෙලා තියෙන්නේ මිනිත්තු 7 ක පමණ කෙටි කාලයක් ධාවනය වූ කාන්තාවක් පමණක් රගපාන රූප දර්ශනයක්.

 එහි නම වන්නේ “Le Coucher de la Mariée.යන්නයි. ඒ වගේම මෙහි ඇතුලත්වන දර්ෂණය වන්නේ මෙවන් සිද්ධියක්.

කාන්තාවක් නාන කාමරයකට ගොස් දිය නාමින් නැවත තමන්ගේ ඇදුම් හැදගන්නා දර්ශනයක් තමයි මෙහි ඇතුලත් වෙලා තියෙන්නේ.

 දැන් තියෙන නිල් චිත්‍රපට එක්ක සසදලා බැලුවොත් නම් බොහොම සුලු දෙයක් තමයි ඒකේ ඇතුලත් වෙලා තියෙන්නේ.

 මෙම චිත්‍රපටයට සමාජයෙන් විවිධ මතවාද එල්ල උනද, එය දිගින් දිගටම නැරබීම් වාර විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වූවා. එම නිසා කාලය ගතවෙනවාත් සමගම මෙම කර්මාන්තය දියුණු වී මේ අද පවතින තත්වයට පැමිණ ඇතැයි විශ්වාස කල හැකිය. 

( ඡායාරූප පහතින්)


No comments