අලුත් ජම්බු

හර්ෂණ සහ වොල්ගා සරාගී වෙයි


යොවුන් පරපුරේ රංගන ශිල්පියෙක් හා රංගන ශිල්පිනියක් වන හර්ෂණ බෙත්මගේ හා වොල්ගා කල්පනී අමුතුම ආකාරයේ සරාගී  ඡායාරූප කීපයක් අන්තර්ජාලයට එක කර තිබෙනවා.එම  ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.
No comments