අලුත් ජම්බු

හෙළුවෙන් ඉන්නේ මං නෙමෙයි


සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල මේ දිනයන්මි හුවමරු වෙමින් පවතින නිරුවත් පින්තූරය තමාගේ නොවන බව සංචාරක හා ක‍්‍රිස්තියානි කටයුතු ඇමති ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.
තමන්ගේ නම එම පින්තූරයේ ගසා නැති නිසා එය පිළිගැනීමට නොහැකි යයිද ඇමතිවරයා කීය.
No comments