අලුත් ජම්බු

කිසිම පක්ෂයකට මගේ සම්බන්ධයක් නෑ


සංගක්කාර පහුගිය දවසක හෙට පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන ට්විටර් පණ්විඩයක් තියලා තිබ්බා. ඔහු කියලා තිබ්බේ නරක මිනිසුන්ට මේ සැරේ ඡන්දය දෙන්න එපා කියලා. සංගා එක එක පක්ෂවලය අෑදලා සමහරු මඩ ගහලා තිබ්බා.
මේ මඩ ප්‍රහාර ගැන කලකිරුණ සංගා අායෙත් ට්විටර් පණිවිඩයක් තියලා තිබ්බා. ” පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන මගේ සටහන කිසියම් දේශපාලන පක්ෂයකට සහය දක්වන බව යොදාගෙන තිබීම ගැන කණගාටු වෙනවා.
කිසිම පක්ෂයක් සමඟ මගේ සම්බන්ධයක් නෑ. මම විශ්වාස කරන්නේ ඕනෑම ඡන්දයකදී මූලික වෙන්න ඕන අපේ රට මිසක් පක්ෂයක් නෙවෙයි කියලා.” කියලයි සංගා කියලා තිබ්බේ.
මේ තියෙන්නේ සංගා මුලින්ම තියපු සටහන.

 

No comments