අලුත් ජම්බු

නංගියෙක් දාපු පට්ට ලැප් ඩාන්ස් එකක් මෙන්නලංකාවේ 70 වන නිදහස සැමරුවත්, එහි උණුසුම තවම පහවගොස් නැති බවයි බුකියේ පලවන අදහස්වලින් දැකගැනීමට හැකිවන්නේ.
නිදහස් උත්සවය උණුසුම් වුයේ “ලැප්ටොප් ඩාන්ස්” එකෙනි. එය කොතරම් බුකියපුරා පත්තුවුනාදැයි කිවහොත්, අවසානයේ එම නර්තනය ඉවත්කරගැනීමට සංවිධායකයන් කටයුතු කර තිබුනා.
ලැප්ටොප් වන්නම ලෙසින් තරුණයන් විවිධ නර්තන එක්කර තිබුනා. නමුත් තරුණියක් විසින් මෙම ලැප්ටොප් නර්තනය විදහාදක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබුනේ මෙලෙසින් සරාගී නර්තනයක් එක්කරමිනි.

No comments