අලුත් ජම්බු

මතක තියාගන්න මේ ආරම්භය පමණයි


රෝහිත රාජපක්ෂගේ ආදරය ගැන නිතර නිතර අපිට අහන්න ලැබෙනවා.
හිටපු ජනපති තුමාගේ බාලම පුත්‍රයා තමයි රෝහිත රාජපක්ෂ කියන්නේ.
පසුගිය කාලයේ ගීත කිහිපයක්ම එළිදැක්විමටද ඔහු සමත්වී තිබුනා.
ඉතින් රෝහිත රාජපක්ෂගේ පෙම්වතිය වන ටට්යානා අද දින උපාධියක් සම්පූර්ණ කර තිබුණා.
මෙම උපාධිය ලබාගැනීමෙන් පසුව රෝහිත රාජපක්ෂ ටට්යානා සමග ඡායාරූපයක්ද දමමින් සිය මුහුණුපොතේ සටහනක් තබා තිබුණා.
මේ රෝහිතගේ පෙම්වතිය ටටියානා උපාධිය ලබා ගත් අවස්ථාවේ ලබාගත් ඡායරූපයයි.No comments