අලුත් ජම්බු

සනත්ට ලැබුන ආදරය


සනත් ජයසුරිය කියන නම ඉතින් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන නකරන කුරුත් දන්නවා මොකද ඔහු ඒ තරමට ලෝකප්‍රසිද්ධ ක්රිදකයෙක්ව සිටි නිසා කොම උනත් පහුගිය දවස්වල ඔහු හිටියේ රෝගාබාදව ඉතින් කොම හරි ඔහු සුවය ලබා තමන්ගේ පුල වෙත ආපු හැටි තමයි මේ


සනත්ගේ ලොකු දුවගේ ඔබ නොදුටු දේ බලන්න පහල ලින්ක් එක  ක්ලික් කරන්න 
↓↓↓↓↓↓↓↓

No comments