අලුත් ජම්බු

ෂෙහානිගේ දෙකත් එලියට පනී


කලා ලොවේ දගකාරිය කියුවොත් නිවැරදි ඇය ෂෙහානි කහදවල. මෑතකදී පැවති උත්සවයකට ඇය පැමිණ සිටි අකාරය පිළිබද සමාජ වෙබ් අඩවි තුල විශාල කතා බහකට පත් උනා, එයට සහෝදර ශිල්පින් ද සිටි අතර දගකාර ෂෙහානි ගේ සරාගී රූපරාමු කිහිපයක් පහතින්

No comments