අලුත් ජම්බු

ජාතික කොඩියේ සිංහයා අයින් කරන්න ආව සෝමපාල උන්නැහේට අපේ කොල්ලෝ දීපු උත්තර මෙන්න


ගායන ශිල්පී චිත්‍රා සෝමපාල විසින් පසුගියදා මුහුණු පොතට එක කර තිබුණු වැකියක් නිසා මුහුණු පොත උණුසුම් වුණා.එයින් කියවුනේ ලකාවේ සිංහයන් නැති බවත් නමුත් ජාතික කොඩියේ සිංහයෙක් ඇති බවත් හා පිට රටක ධර්මයක් ලංකාවේ මිනිසුන් අදහන බවත්ය.එම වැකිය හා එයට ලැබුන ප්‍රතිචාර පහතින් බලන්න.

"රටේ නැති සතෙක් ජාතික කොඩියේ දාගෙන,වෙන රටකින් ගෙනාපු ධර්මයක් ආගමක් කරගෙන,මාර්ක් සකබර්ග් සොයගත්තු මුහුණු පොතේ වීරයෝ වෙමින්  දේශපාලන ගෝතයන්ට වහල් වෙලා ජාතිවාදය වපුරලා නාහෙන් අඬ අඬ කාලය හා දැනුම නාස්ති කරන පකිර්ලා ලංකාවේ තරම් කොහෙවත් නැත "


No comments