අලුත් ජම්බු

ජනපති නියෝගයෙන් FB තහනම ඉවතට


ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගයෙන් පසු ෆේස්බුක් සඳහා පනවා තිබු තහනම විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් ඉවත්කර තිබෙනවා.

වෛරීය ප්‍රකාශ ඉවත් කර ගන්නා බවට ෆේස්බුක් සමාගමේ නියෝජිතයින්ගේ එකඟතාවය මත මෙම තීරණය ගනු ලැබූ බව ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරයි.

No comments