අලුත් ජම්බු

මාලක සිල්වාගේ වෙඩිමේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප


හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා පසුගිය 23 වැනිදා යුගදිවියට පා තැබුවා.
mount lavinia හෝටලයේදී මෙම මංගල උත්සවය පවත්වා තිබූ අතර දේශපාලඥයින් රැසක්ද මෙම සාදයට එක්වී සිටියා.
මාලක සිල්වා අතිනත ගත්තේ ඉරාන ජිාතික තරුණියක් වන Orfa සමඟයි.
No comments