අලුත් ජම්බු

සමාජ ජාල ඔස්සේ ජාතිවාදය වපුරන පුද්ගලයන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්


රටේ ඇති වී තිබෙන අවස්ථානුකූල තත්ත්වය මත එකී තත්ත්වයන්ට අදාළ කරුණු කාරණා මූලික කර ගනිමින් කතා  පැවැත්වීම, දේශන පැවත්වීම, ලිපි පළ කිරීම යනාදී සමාජ මාධ්‍යයන්හි නීති විරෝධී ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරන්නන්ට එරෙහිවද නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.


No comments