අලුත් ජම්බු

වඳ පෙති දාපු මුස්ලිම් හෝටලයේ වැඩ කල සිංහල තරුණයා කතා කරයි


අම්පාර නගරයේ ආපන ශාලාවකින් ආහාර ලබා ගැනීමට ගිය පිරිසකට එම ආහාර වල තිබී පෙති විශේෂයක් හමුවීමත් සමඟ ඇතිවූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල විශාල කතාබහක් ඇති වූ අතර එම ආපන ශාලාවේ සේවය කල සිංහල තරුණයෙකු එම සිදුවීම විස්තර කලේ පහත ආකාරයෙන්..No comments